18-04-2013

Informujemy, iż dostępna jest polska wersja językowa menu EOS-6.
Aktualizację można pobrać ze strony http://www.brunner.de/de/Service/Produktdownloads.
Za pomocą oprogramowania można zaktualizować sterownik do centrali BHZ, jak i sterownik EOS-6. Pakiet aktualizacji składa się z 3 plików zarchiwizowanych w pliku typu zip.
Przygotowanie do aktualizacji:
1. po pobraniu aktualizacji na komputer, plik typu zip musi zostać rozpakowany za pomocą odpowiedniego programu
2. 3 pojedyncze pliki (eos_b_1_302_0.bin, Brunner_rel_Anlage_1_3_15.bin, Brunner_rel_Anlage_2_3_15.bin) należy przegrać na nośnik pamięci USB o pojemności conajmniej 250 MB.
Aktualizacja:
- aktualizację zalecamy przeprowadzić przy zimnym palenisku;
- w czasie aktualizacji funkcja ogrzewania pozostaje włączona;
- w czasie procesu aktualizacji, który może trwać 1-20min. nie należy dotykać wyświetlacza dotykowego;
- na wyświetlaczu typu "Touch 2.0" (z tyłu wyświetlacza znajduje się naklejka o treści "Bediendisplay Touch 2.0") jest zainstalowane oprogramowanie w
wersji 2. Aktualizacja do wersji 3 wymaga tylko kilku minut;
- przy użądzeniach, które nie zostały zaktualizowane do wersji 2, aktualizacja nastąpi w 2 krokach (partz akapit "aktualizacja z wersji 1 do wersji 3")
- aktualizację należy przeprowadzić osobno na każdym wyświetlaczu
- jeżeli nośnik pamięci USB jest uszkodzony lub nie zawiera najnowszych aktualizacji, to sterowniki będą działać w oparciu o dotychczas zainstalowane
oprogramowanie.
Aktualizacja z wersji 2 do wersji 3
Należy wykonać aktualizację każdego sterownika z osobna, w tym celu należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyjąć (dwubolcową) wtyczkę zasilania znajdującą się z tyłu sterownika EOS-6.
2. Nośnik pamięci USB włożyć do odpowiedniego gniazda znajdującego się z tyłu sterownika.
3. Włączyć wtyczkę zaislania do sterownika.
4. Sterownik podczas startu rozpozna aktualizację i rozpocznie jej ładowanie; system automatycznie dokonuje restartu i rozpoczyna proces ładowania (na
wyświetlaczu sterownika pojawi się komunikat w postaci "czerwonej fali", a następnie pojawią się paskowe wskaźniki postępu procesu).
5. Po maks. 5 min. proces ładowania zakończy się komunikamtem ?remove USB-Stick and reboot? (?wyjmij nośnik pamięci i restartuj?).
6. Wyłączyć zasilanie sterownika EOS-6.
7. Wyjąć nośnik pamięci USB z urządzenia.
8. Włączyć zaisilanie sterownika EOS-6; sterownik wyświetli komunikat w postaci "czerwonej fali" i dokona automatycznego restartu; po restarcie
następuje proces aktualizacji oprogramowania, który trwa mkas. 20min.; po zakończeniu procesu aktualizacji przywracany jest dostęp do wszystkich
parametrów sterownika, a urządzenie jest gotowe do pracy.
Aktualizacja z wersji 1 do wersji 3
Należy wykonać aktualizację każdego sterownika z osobna, w tym celu należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyjąć (dwubolcową) wtyczkę zasilania znajdującą się z tyłu sterownika EOS-6.
2. Nośnik pamięci USB włożyć do odpowiedniego gniazda znajdującego się z tyłu sterownika.
3. Włączyć wtyczkę zasilania do sterownika.
4. Sterownik podczas startu rozpozna aktualizację i rozpocznie jej ładowanie; system automatycznie dokonuje restartu i rozpoczyna proces ładowania (na
wyświetlaczu sterownika pojawi się komunkiat w postaci "czerwonej fali", a następnie pojawią się paskowe wskaźniki postępu procesu).
5. Po maks. 5min. proces ładowania zakończy się komunikatem ?remove USB-Stick and reboot? (?wyjmij nośnik pamięci i restartuj?).
6. Uwaga! Nie wyjmować nośnika pamięci USB z urządzenia.
7. Wyłączyć zasilanie sterownika EOS-6.
8. Włączyć zasilanie sterownika EOS-6.
9. Sterownik podczas startu rozpozna drugą aktualizację i rozpocznie jej ładowanie.
10. Po maks. 5 min. proces ładowania zakończy się komunikatem ?remove USB-Stick and reboot? (?wyjmij nośnik pamięci i restartuj?).
11. Wyłączyć zasilanie sterownika EOS-6.
12. Wyjąć nosnik pamięci USB z urządzenia.
13. Włączyć zasilanie sterownika EOS-6.
14. Sterownik wyświetli komunikat w postaci "czerwonej fali" i dokona automatycznego restartu. Po restarcie następuje proces aktualizacji oprogramowania, który trwa maks. 20min. Po zakończeniu procesu aktualizacji przywracany jest dostęp do wszystkich parametrów sterownika, a urządzenie jest gotowe do pracy.
 
bsk bso kominki
ogrzewanie piece galeria

KOMINKI -KOZŁOWSKI

Generalny Przedstawiciel Regionalny

Polska środkowo-wschodnia &

Województwo Wielkopolskie

SALON WARSZAWA

ul. Sokołowska 50, Wypędy

05-090  Raszyn

NIP 534-102-10-23

Infolinia Partnera: kom 662 10 70 90

tel. 22 723 90 98

tel. 22-723 86 91

fax 22 753 04 98

info@brunner.info.pl
GO_TO_TOP